woensdag 22 januari 2014

Bezoek VWS en officiële reactie Minister VWSOp 9 januari had ik samen met een collega een gesprek bij het ministerie van VWS naar aanleiding van mijn blog. Deze blog had ik samen met Guido Williams (Klinisch Psycholoog, Dimence) omgezet in een brief aan de minister en de tweede kamer. Hier een kort verslag.

Onderin deze blog de officiële brief, van de minister, als reactie op de blog en het gesprek.

Aanwezig bij gesprek vanuit VWS:

   Anne-Marie Vervaet (Uitvoering bestuurlijk akkoord / tevens notulist)
   Hugo van Kasteel (Bekostiging en interim manager GGZ)
   Nicole Schell (BGGZ

Aanwezig vanuit Dimence:

   Marja Otten, manager Control Financiën en Informatievoorziening 
   Joost Walraven, Klinisch Psycholoog / Behandelcoördinator


Als eerste dank uitgesproken voor de uitnodiging. Zelf het gesprek begonnen met te vragen wat ze van ons wilden weten, wat de reden van de uitnodiging was. Eerst werd er benadrukt dat ze al heel veel info van allerlei kanten kregen, maar dat ze ondanks dat geïnteresseerd waren in de verhalen van de werkvloer.
De punten uit de Blog naar voren gebracht. Meeste tijd zat in het naar voren brengen van de onmogelijkheid om het hoofdbehandelaarschap uit te voeren in de praktijk met de regels die de verzekeraars onafhankelijk van elkaar bedenken. Uitgebreid uitgelegd hoe de realiteit is, dus veel hoog complexe en veel risicovolle casuïstiek en hoe afdeling Angst en Stemming hier mee omgaat. Ook uitgelegd dat we wel al behoorlijk strak volgens richtlijnen behandelen, dat we hooggekwalificeerd personeel hebben, ook b.v. zeer goede GZ-ers die prima hoofdbehandelaar zouden kunnen zijn.
Antwoorden die we op ons hele verhaal kregen waren:
De BasisGGZ zal gemonitord worden, dit zal dan mogelijk leiden tot aanpassingen. Dit leek een manier om het onderwerp verder te parkeren.
Een voorbeeld waar Nicole Schell zelf erg van onder de indruk was, was Telepsy (een digitaal programma om uit te zoeken wat er met patiënten is en toe te wijzen aan BGGZ of SGGZ en dan ook nog welk pakket, zelfs Noorwegen zou volgens mw Schell geïnteresseerd zijn). Uitslag  van een test, met Telepsy, gedaan bij een instelling in het zuiden, was dat 50% patiënten naar BGGZ kon. Wij vroegen ons af of dit wel een tweedelijns GGZ instelling was, wij kunnen ons niet voorstellen dat er vergelijkbare getallen uit zouden komen bij Dimence, we hebben namelijk veel complexe en risicovolle casuïstiek. Bovendien hebben we met NHN de minste bedden en houden dus hele moeilijke problematiek in ambulant.
Volgens hen moet het veld zelf met ideeën over hoofdbehandelaarschap komen, er is een kwaliteitsnetwerk bezig om hier een antwoord op te geven. Loopt volgens hen nog niet heel goed. (n.b. wie zit hier in?)
Zij verwachten een verschuiving van BGGZ naar POH, dus groter percentage naar POH.
De punten over het hoofdbehandelaarschap hebben ze aangehoord, ze hebben niet gereageerd op inhoud hiervan, ze gaven wel aan meer van dergelijke signalen te hebben ontvangen. Ik heb een berekening voorgehouden van mijn team waarin 1400 patiënten verdeeld zouden moeten worden over 3 fulltime hoofdbehandelaren (Klinisch Psycholoog / Psychiater). Eén hoofdbehandelaar zou 13 volledige weken bezig zijn met kennismaken met de patiënten. Maar er vanuit gaande dat een hoofdbehandelaar minimaal 4 uur per jaar bezig zal zijn met zijn taken (vaak waarschijnlijk meer) dan zou de hoofdbehandelaar 52 fulltime weken alleen maar als hoofdbehandelaar rond gaan van patiënt naar patiënt. Ook zou deze hoofdbehandelaar niet meer zelf kunnen behandelen, want daar is geen tijd meer voor. Uiteraard heb ik hier achteraan genoemd dat het aantal Klinisch Psychologen en Psychiaters in Nederland absoluut niet toereikend is om het hoofdbehandelaarschap uit te voeren. De tactiek in het gesprek van VWS was luisteren en niet te veel inhoudelijk reageren.Het is de vraag of het hoofdbehandelaarschap op den duur verruimt zal worden, dit leek wel te proeven in gesprek. Als afsluiting hebben wij een aanbod gedaan voor een werkbezoek bij zowel BGGZ als SGGZ. Hier werd enthousiast op gereageerd.

Hieronder de begeleidende brief van de minister.


En hier de brief van de minister als reactie op ons bezoek en de blog/brief.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brieven/2014/01/21/brief-dimence/brief-dimence.pdf

Op 30 januari reageerde de vaste commissie voor VWS  van de Tweede Kamer met onderstaande brief:


In mijn brief van 12 december 2013 gaf ik aan dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport uw bovengenoemde brief heeft doorgestuurd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Inmiddels heeft de minister de commissie een afschrift gestuurd van haar reactie op uw brief.

De commissie heeft in haar recent gehouden procedurevergadering besloten deze brief voor kennisgeving aan te nemen omdat zij meent dat de minister zorgvuldig heeft geantwoord. Dit betekent dat de commissie verder geen actie zal ondernemen. Wel kunnen individuele leden uw opmerkingen eventueel gebruiken bij de behandeling van wetsvoorstellen of kunnen zij vragen stellen aan de regering.
Hoogachtend, de griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

N.B. De vorige blog (waarin in bovenstaande naar verwezen wordt, staat hier


http://walpsy.blogspot.nl/2013/11/noodkreet-van-evidence-based-naar.html