vrijdag 31 oktober 2014

Hoera, een gemeenschappelijk standpunt over hoofdbehandelaarschap!

Deze blog is op 19/08/2014 geplaatst bij de NVGzP
http://www.nvgzp.nl/hoera-een-gemeenschappelijk-standpunt-over-hoofdbehandelaarschap/

Hulde aan de NVGzP voor het bij elkaar brengen van twaalf beroepsverenigingen! En hulde aan de verenigingen dat zij nu met elkaar een standpunt innemen over het hoofdbehandelaarschap. Ik denk dat samen standpunten innemen de enige manier is om invloed uit te oefenen.

Samen wordt het mogelijk om meer tegenwicht te bieden aan de steeds groter wordende inhoudelijke inmenging door zorgverzekeraars. Het laatste wat we willen is dat we zo versplinterd zijn, dat er met gemak over ons heen gelopen wordt.

Met veel interesse heb ik het standpunt gelezen. Van zorgverzekeraars hoor ik voortdurend dat de GGZ nu maar eens met een veldnorm moet komen en dat het niet een slap compromis moet zijn, want daar zitten ze niet op te wachten. Wat we dus moeten doen, is met een voorstel komen waarmee we een stevig blok kunnen vormen, dat is goed voor ons, maar daar vragen de zorgverzekeraars dus ook om.

Het voorstel voor welke (psychologische) beroepen hoofdbehandelaar zouden moeten zijn, ziet er als volgt uit.
1  Basis-GGZ: hier wordt een duidelijke keuze gemaakt voor de gz-psycholoog als hoofdbehandelaar.
2  Gespecialiseerde GGZ: hier valt keuze op de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychotherapeut. Als aanvulling staat er: “In voorkomende gevallen kunnen echter ook GZ-psychologen als hoofdbehandelaar optreden, bij voorbeeld binnen specifieke onderdelen van de gespecialiseerde GGZ of indien zij beschikken over aanvullende expertise.”

Slappe keuze
Mooi dat het voorstel er nu is. Wel jammer dat er wat betreft de gz-psycholoog (in de gespecialiseerde GGZ), geen krachtige keuze is gemaakt. In de strijd met de zorgverzekeraars mag dit nog wel wat duidelijker. Ik zou willen pleiten voor duidelijke stellingname over de positie van de gz-psycholoog in dit voorstel over hoofdbehandelaarschap. Definieer desnoods die “voorkomende gevallen”, maar kies liever nog voor of tegen de gz-psycholoog als hoofdbehandelaar in de gespecialiseerde GGZ. Daar moeten wij als inhoudelijk deskundigen toch toe in staat zijn. Al met al is dit voorstel een mooie stap op de nieuwe weg van samenwerking en hoop ik dat de power van de samenwerkende beroepsverenigingen de komende tijd groeit. Ik kijk dan ook uit naar meer resultaten van deze samenwerking en hoop dan op nog iets meer stevigheid.


Joost Walraven is klinisch psycholoog en als teamleider zorg verbonden aan Dimence. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten